Argus Books Online Magazine

Argus Books Online Magazine

 

BESPLATNA PROMOCIJA AUTORA U BESPLATNOM MAGAZINU 

 

Redakcija prima tekstove isključivo putem elektronske pošte. Za objavljivanje u magazinu možete poslati prozu, poeziju, eseje, ilustracije i strip, na e-mail:
argusbooksmagazines@gmail.com
Online izdanje se čita i preuzima besplatno, a za štampano izdanje autori imaju pravo na jedan besplatni autorski primerak.
Samim slanjem tekstova na našu adresu autor pristaje na ustupanje autorskih prava Argus Books&Magazines za objavljivanje tekstova u izdanju magazina.

 

Aktivni konkursi:

http://www.argusbooksmagazines.com/konkurs-za-novi-broj-argus-books-online-magazine-tema-kako-sam-proveo-letnji-raspust/

http://www.argusbooksmagazines.com/konkurs-za-novi-broj-argus-books-online-magazine-tema-sablazne-price/