SVE O KANADSKOJ IMIGRACIJI /INFORMATOR/

Na sopstvenom iskustvu je iskusio dobre i loše strane imigracionog sistema tri različite razvijene zemlje Zapada, popunio nebrojano mnogo formulara, aplikacija, viza, čekao u redovima i doživeo nebrojano mnogo stresnih situacija. Kako u Srbiji tako i drugim zemljama postoje dosta agencija koje ‘sređuju papire’ i nestanu posle izvesnog vremena. To je iskusio na ličnom primeru.
Shvativši da Kanada ima ogromne pogodnosti, visoko razvijenu ekonomiju i da je naklonjena imigrantima, a želeći da pomogne i olakša put drugima, nateralo ga je da završi Univerzitetski program pri Ashton College-u, British Columbia 2016. godine. Ovaj program je neophodan za dobijanje Immigration Consultant Diploma-e . Iste godine polaže Full Skills Exam i dobija licence za rad kao Regulisani Kanadski Imigracioni Konsultant. Trenutno, pomaže klijentima da do svog sna dođu brzo i bez stresa. Firma Premier Immigration Services: www.premierimmigration.ca sa sedištem u Calgary-ju se specializuje u oblasti Studentskih viza, Porodičnog sponzorstva, Radnih Viza, Work & Travel programa kao i Imigracionih Konsultacija. Sarađuje sa raznim srednjim školama, školama Engleskog Jezika i Kanadskim Univerzitetima kao što su: Seneca College Ontario, Sait Polytechnic Calgary, BC School of Tourism i druge.
Ovim tekstom se nada da će barem malo uštedeti vreme i skratiti ‘imigrantski put’ svima koje žele doći, studirati i započeti živeti u ovoj prelepoj zemlji.

Nikola Misina, RCIC- Regulated Canadian Immigration Consultant

Sve o Kanadskoj imigraciji

Ostavite odgovor