Uz redovan popust od 20% svim kupcima naših izdanja u Internet Argus knjižari i knjižari Znak Sagite, Klub čitalaca Argus Books&Magazines donosi vam još dva PLUS popusta!

Postoje dva nivoa popusta: Kartica kluba čitalaca PLUS 10% i VIP kartica kluba čitalaca PLUS 20%

Kartica kluba čitalaca PLUS 10%

Kartica kluba čitalaca vam donosi dodatnih PLUS 10% popusta na sva izdanja

I/ Argus Books&Magazines

II/ Nova Poetika – Argus Books&Magazines.

Ovu karticu možete dobiti prilikom prve kupovine. Karticu ćete dobiti sa narednom kupovinom. Kartica se ne dodeljuje automatski prilikom kupovine, nego trebate da je zatražite i date Vaše podatke /ime i prezime, adresa, telefon i e-mail adresa/.

Da biste zadržali ovu karticu potrebno je da u roku od 12 meseci od dobijanja kartice obavite 4 kupovina sa različitim datumima u našim knjižarama – lično u knjižari Znak Sagite, ili porudžbenicom sa sajta u Argus knjižari (iznos kupovine nije bitan), ili da ostvarite zbirnu sumu godišnje od 3.000 dinara kupovinom naših izdanja.

VIP Kartica kluba čitalaca PLUS 20%

VIP kartica kluba čitalaca donosi 20% popusta na sva izdanja Argus Books&Mazazines i Nova Poetika – Argus Books&Magazines. Za ovu karticu je potrebno da odmah ostvarite kupovinu naših izdanja u iznosu od 12.000 dinara ili kupujete sa karticom kluba čitalaca PLUS 10% do iznosa od 12000 dinara. VIP kartica je trajna i nema godišnji minimum kupovine.

VIP kartica kluba čitalaca vam donosi dodatnih PLUS 20% popusta na sva izdanja.

I/ Argus Books&Magazines

II/ Nova Poetika – Argus Books&Magazines

III/ Plato

IV/ Naučna

V/ Authors&Artists (knjige)

Radimo na tome da se kupcima omoguće dodatne olakšice da bi se ispunili ovi uslovi i da ponudimo još neke sadržaje u skorijem periodu.