Argus Books Online Magazine

Argus Books Online Magazine

 

BESPLATNA PROMOCIJA AUTORA U BESPLATNOM MAGAZINU 

 

Za svaki broj Argus Books Online Magazine raspisuje se konkurs sa određenom temom,
a urednik broja po isteku konkursa pravi odabir tekstova i ilustracija vodeći računa samo o kvalitetu prispelih radova.
Redakcija prima tekstove isključivo putem elektronske pošte. Za objavljivanje u magazinu možete poslati prozu, poeziju, eseje, ilustracije i strip, na e-mail:
argusbooksmagazines@gmail.com
ili na neki drugi e-mail koji je naveden u propozicijama konkursa (najčešće je to e-mail urednika broja).
Argus Books Online Magazine se publikuje kao elekronsko izdanje za besplatno čitanje i preuzimanje PDF. Štampano izdanje se štampa book on demand i autori imaju pravo na popust od 50% od knjižarske cene.
Samim slanjem tekstova na našu adresu autor pristaje na ustupanje autorskih prava Argus Books&Magazines za objavljivanje tekstova u izdanju magazina i u posebnim retrospektivnim izdanjima Antologija Argus Books Online Magazine.

 

Aktivni konkursi:

http://www.argusbooksmagazines.com/konkurs-za-novi-broj-argus-books-online-magazine-tema-kako-sam-proveo-letnji-raspust/