NOĆNI LEPTIR U DRŽAVI ZEMLJI

/Kolo IV knjiga 1/

Polahko i brižljivo, s neviđenim entuzijazmom i kreativnošću, unoseći svega sebe u posao, bog naučnik stvarao je dotad svoje najveće, najmonumentalnije djelo. Na nevjerovatno velikom stolu, na sredini radionice, nalazile se bezbrojne skice, prospekti, projekti i prvobitno brižljivo zamišljene makete četiriju planeta: Zemlje, Rajzema, Gozbema i Paklema. Svaka je dobila ime po svom bogu pokrovitelju i zaštitniku. Kraj maketa stajali su bogovi, pažljivo pratili Zemljiusov rad i iznosili svoje primjedbe i sugestije. On bi ih sve strpljivo saslušao, uvažavao želje i pažljivo stvarao od sitnih detalja sve veće dijelove, ne dozvoljavajući ma i najmanju pogrešku, da bilo šta izmakne njegovoj genijalnoj zamisli. Kad bi pogriješio, kadšto slučajno zabrljao, odbacivao bi čak i veće komade svog djela i sve počinjao iznova, gradeći tako od detalja veće dijelove, a od dijelova planeta grandiozne cjeline, ili briljantne mozaike.

Ostavite odgovor