img_2473Ljubomir Anđelković, diplomata, opunomoćeni ministar u penziji, nekadašnji načelnik i predavač u Odeljenju za stručno obrazovanje diplomatskih kadrova Saveznog sekretarijata za inostrane poslove.
Takođe poznat kao Kodjo Vangorski, ganski i srpski pisac.

 

 

ŠTA UOPŠTE RADI TA DIPLOMATIJA?

Četiri razgovora o svrsi diplomatije, organizaciji diplomatske službe,
njenom modusu operandi
i načinu rada obaveštajnih službi.

Tokom cele istorije čovečanstva, narod nikada nije dobijao priliku da samostalno određuje spoljnu politiku svojih zemalja. Umesto toga bivao je izložen – s jedne strane, ubeđivanjima da je baš onakva politika koju je trasiralo rukovodstvo neke države najispravnija – a s druge, da je takva politika pogubna za nacionalne interese.
Tako smo i danas svedoci ostrašćene propagande protiv nalaženja diplomatskih rešenja za probleme koji su se nagomilali tokom trideset godina gubljenja koraka sa izazovima svetske politike. U takvoj atmosferi, kod dela nedovoljno upućenog i nervoznog naroda, stiču se politički poeni širenjem verovanja da su pokušaji diplomatskog prilagiđavanja politika slabosti, pa čak i politika izdaje.
Cilj razgovora „ŠTA UOPŠTE RADI TA DIPLOMATIJA?“ (u kojem će se govoriti o svrsi, mogućnostima i raspoloživim alatima diplomatije) je otvaranje prozora na delatnost koja je često obavijena velom tajne i neshvatanja.
Razgovori će uglavnom biti bazirani na mojim predavanjima nekadašnjim pripravnicima diplomatske službe, koje sam prilagodio interesovanju najšire publike i obogatio prigodnim anegdotama i primerima iz prakse.
Vreme potrebno za razgovore je oko četiri časa (četiri jednočasovne emisije).

Dosadašnji zapaženiji nastupi na TV:
– „Goli život” sa Marićem:
https://youtu.be/qRLrnEfv72I

– Moj Beograd, Studio B:
1. https://youtu.be/mEVutcIUPC4
2. https://youtu.be/RlTLYMZJsdk

– TV GEM
1. https://vimeo.com/126118147
2. https://vimeo.com/126118149

– Balkan Info:
https://youtu.be/-v206tSEau8