ABOM #15 - ŽENSKA  MOĆ

Poštovani čitaoci, pred vama je tematski broj časopisa Argus Books Online Magazine o ženskoj moći.

Verica Vinsent Kol predstavlja nam inteligentnu priču – projekciju budućnosti, zasnovanu na aktuelnim događajima. Posebnu poslasticu predstavljaju vizije koje opisuju koliko bi globalne i lokalne društveno-ekonomske promene i demografska pomeranja mogli da utiču na rodno-polne odnose i planovi razjedinjenih i ujedinjenih žena da se izbore sa nastalom paradoksalnom situacijom. Biljana Malešević najviše se približila pomenutoj empatiji prema ženskom biću, opisujući nam život jedne žene kroz njene životne faze. Introspektivni metod kojim se Biljana pri tom služi, uz žanrovske odrednice, efektno zaokružuje priču u, rekla bih, ne samo žensku, već i opšte ljudsku, suštinu. Đorđe Bajić nas, u svom prepoznatljivom maniru odličnog poznavaoca žanrovskih prilika i neprilika, opušteno i znalački vodi kroz filmski svet istaknutih žena. Čini se da možda i najveću pažnju u ovom tekstu privlači Bajićev jedinstveni osvrt na domaći žanrovski film i žene prisutne u njemu. Posebno sam zadovoljna prisustvom priče mladog autora i žanrovske nade Filipa Nikolića, koji je, u velikom broju pristiglih radova, uspeo da se izbori za mesto pod suncem konkretnog odgovora na zadatu temu. „Sto i jedan“ je anti-utopija u kojoj je ženi data uloga buntovnice. Posebno je vredan autorov opažaj ženskog bića kao radoznalog, borbenog i željnog života. Pavle Teofilović unosi dragocenu duhovitu notu u sadržaj broja. Kroz karakterističan humor i vrcav ispis, autor se bavi jednom od najbolnijih tema za ženski psihički i fizički integritet, uspevajući da, istovremeno, prikaže radnju i kroz žensku i kroz mušku perspektivu, što priči dodaje na značaju i vrednosti. Milka Knežević Ivašković poslala nam je vodič kroz horor film iz ženskog ugla. Mudro primećujući sve karakteristike tretmana žene u žanru koji je dugo odbijao da izađe iz okvira stereotipa, Milka nas vešto vodi kroz transformaciju ženskog bića u hororu. Priču Darka Sudžuma, pisca na prekretnici između mlade nade i već izbrušenog talenta, odabrala sam zbog jedinstvene muške predstave ženske moći. Darko je vičan introspekciji i upotrebi psiholoških alata u svojim pričama, te je, stoga, „Put za Ojca Ojca“, u stvari, pametan putopis kroz psihu glavnog junaka, progonjenog prošlošću i ženskim demonima. Višestruko talentovana Jovana Dimitrijević je, osim divnim ilustracijama u ovom broju, doprinela i jedinstvenom analizom veze između bajki i dela Virdžinije Vulf. Zanimljivim, maltene psihodeličnim, stilom, Jovana nas vodi kroz tumačenje bajki, psihoanalizu i seksualnost, povezujući sve elemente svoje analize u intuitivnu celinu koja isporučuje esenciju ženske moći. Moja dobra prijateljica, takođe višestruko talentovana i lepa, Biljana Purić, istoričarka umetnosti koja se bavi i estetikom filma i rodnim studijama, uradila je upečatljive ilustracije za pojedinačne priče u svom prepoznatljivom, dramatičnom, ali elegantnom, stilu.
Na kraju, zahvalila bih se Stevanu i Milanu na podršci i pomoći u realizaciji broja. Broj ne bih nikome posebno posvetila, osim sjajnim autorima koji su se potrudili da ostave kvalitetna teorijska dela i priče za neke buduće bitne analize i čitaoce.

Dragana Matović

Argus Books Online Magazine #15 – ŽENSKA MOĆ

Ostavite odgovor