SVE O KANADSKOJ IMIGRACIJI /INFORMATOR/
SVE O KANADSKOJ IMIGRACIJI /INFORMATOR/

Nikola Mišina je Regulisani Kanadski Imigracioni Konsultant
(Regulated Canadian Immigration Consultant) i licencirani
član ICCRC-a (Immigration Consultants of Canada Regulatory
Council) sa brojem licence R521218. Osnivač je kompanije
‘Premier Immigration Services Ltd’ sa sedištem u Kanadskom
gradu Calgary, provincija Alberta.
Kompanija se specijalizuje u oblasti radnih i studentskih dozvola, porodične imigracije, trajne boravišne dozvole i Au pairprograma. Potpuno je licencirana da pruža imigracione konsultacije,
priprema celokupnu dokumentaciju u vezi aplikacije,
priprema za intervju i zastupa klijente ispred CIC (Citizenship
and Immigration Canada). Takođe, sarađuje sa Kanadskim
srednjim školama, školama Engleskog jezika i Kanadskim Univerzitetima
kao sto su: Global Village, Seneca College Ontario,
Sait Polytechnic Calgary, BC School of Tourism i druge.
Ovim tekstom se nada da će barem malo uštedeti vreme i
skratiti ‘imigrantski put’ svima koje žele doći, studirati i započeti
živeti u ovoj prelepoj zemlji.
Nikola Misina, RCIC- Regulated Canadian Immigration Consultant, ICCRC # R524218
Suite 410, 318th Ave, Calgary SE, AB T2G 0Y2, Canada
www.premierimmigration.ca